Jesteś tutaj

Święta Jadwiga i Eucharystia

W ostatni wtorek miesiąca lutego ( 23.02.2021roku) rozpoczęliśmy nowe dzieło dla parafii 

Nowenna do św.Jadwigi z rozważaniami eucharystycznymi

 

Święta Jadwigo, 

patrząc na Twój wizerunek, widzimy jak w swoich dłoniach mocno trzymasz

kościół i figurkę Matki Bożej. 

Życiem Kościoła jest Eucharystia, a osobą, która nas prowadzi do Boga jest Matka Boża.

Święta Jadwigo, dziś, klęcząc przed Tobą, prosimy Cię, abyś pomogła nam rozpalić ogień miłości w naszych sercach do Jezusa Eucharystycznego.

Każdy z nas ma wiedzę na temat Eucharystii z lekcji religii, licznych konferencji i kazań. Choć już tyle wiemy, to czy jesteśmy w stanie przezwyciężać w sobie bezmyślność i rutynę w przeżywaniu Mszy Świętej?......

Św. Jadwigo, dopomóż nam zatrzymać się choć na chwilę i zdobyć się na odwagę, aby zadać sobie kilka istotnych pytań…….

   Czy ja naprawdę wierzę w to, że kiedy przyjmuję Komunię Świętą przyjmuje

Ciało i Krew Chrystusa?

J 6,51„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”.

Jeśli w to wierzymy, dlaczego nie przychodzimy do kościołów tłumnie,codziennie i z radością? …..

Czy jest we mnie jakiś ślad po tym, że spożywam Ciało Pańskie?.....

Jaki owoc rodzi we mnie Komunia Św.?.....

Dlaczego tak wielu z nas jest przygnębionych, nieżyczliwych względem bliźniego, nawet tuż po wyjściu z Mszy św.? …..

A może tak naprawdę w to nie wierzymy?.....

Może przyszliśmy do kościoła tylko spełnić swój obowiązek, nie zdając sobie sprawy, że możemy znaleźć tu uzdrowienie? …..

Czy wierzę, że Chrystus nas uzdrawia i daje nam siłę, byśmy mogli iść i walczyć z naszą słabością i otaczającym nas grzechem?.....

Czy wierzę, że tę siłę daje nam Eucharystia, Chrystus, który jest rzeczywiście i prawdziwie obecny w Hostii świętej?----- –(chwila ciszy)

Pieśń do św.Jadwigi….

Benedykt XVI zwrócił uwagę na to, że jeśli przyjmujemy Najświętszy Sakrament, 

to Jego ciało rzeczywiście zostaje wbudowane w nasze ciało, 

a Jego krew rzeczywiście krąży w naszych żyłach. 

Tak jak cząsteczki lekarstwa, które zażywamy, Chrystus rozchodzi się po całym naszym organizmie i w nim zostaje, a do naszej duszy przenika Bóstwo Jezusa.

 Tak, zostajemy przebóstwieni! 

 Tak jak Ty św. Jadwigo!!!

 Benedykt XVI mówi dalej, że 

komunia św. to transfuzja, z którą otrzymujemy nową jakość życia. Jesteśmy w takim razie krewnymi Pana Jezusa, i to w ścisłym tego słowa znaczeniu: Jego krew płynie w naszych żyłach. 

I jeszcze jedno odkrycie: 

Skoro jesteśmy krewnymi Pana Jezusa, to jesteśmy krewnymi także między sobą!Jesteśmy rodziną dzieci Bożych, więc umacniajmy nasze więzy rodzinne przez wspólnoty na wzór św. Jadwigi.To Ona jest dla nas wzorem wspólnoty małżeńskiej, rodzinnej, charytatywnej, społecznej i zakonnej. ----(chwila ciszy ).

Pieśń do św.Jadwigi

Pan Jezus dla nas ustanowił Sakrament Miłości 

i przed wstąpieniem do Nieba zapewnił nas, że zostanie z nami – do końca świata. Można więc powiedzieć, że Jezus oszalał z miłości do nas!

 Ojciec Leon Knabit powiedział, 

że to, że Bóg stał się człowiekiem, jeszcze potrafimy jakoś pojąć. Ale tego, że Bóg stał się pokarmem,czyli rzeczą, którą można po prostu wyrzucić, sponiewierać, podeptać – tego pojąć nie potrafimy!....

Jak sprawić, abyśmy zawsze tęsknili za Jezusem Eucharystycznym i podjęli walkę o czystość serca i ciągłe trwanie w łasce uświęcającej?...

Żebyśmy zachwycili się tym Darem kochającego Boga?

  Ap,1,17-18

„Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani.”

Wraz ze Wspólnotą Słowa Bożego „Sykomora” zapraszamy na comiesięczne rozważania o Eucharystii. Na tej wspólnej drodze będziemy ze św. Jadwigą oraz innymi naszymi patronami. Spróbujemy poszukać sposobu zbliżenia się do tej zdumiewającej Tajemnicy, odwołując się także do naszych wspólnych doświadczeń. Pierwszym takim doświadczeniem niech będzie randka z ukochanym.

Na tę randkę zapraszamy w czwarty wtorek marca.

Św. Jadwigo, zapatrzona w Jezusa Eucharystycznego, módl się za nami.

Kapłan:

Modlitwa :Za Kościół święty

Wszechmogący Boże, który przez swojego Syna Jednorodzonego powołałeś do istnienia Kościół, jako wspólnotę zbawienia wszystkich kultur i narodów, przez wstawiennictwo św. Jadwigi umacniaj wiarę, nadzieję i miłość wszystkich wie­rzących w Chrystusa, aby zjednoczeni z Nim potrafili budować jedność rodziny dzieci Bożych. Niech jej nie dzieli niezgoda, niech żyje w prawdzie Chrystusowej Ewangelii, niech się karmi mocą świętych sakramentów, najbardziej zaś niech jest świadectwem Twojej wielkości, płynącej z odwiecznego umi­łowania nas ludzi. Niech przykład życia Św. Jadwigi pomoże nam wciąż myśleć i układać hierarchię chrześcijańskich war­tości na czele z troską o Kościół Boży. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

https://trzebnicasds.wordpress.com/modlitwy-i-piesni-do-sw-jadwigi-slaskiej/

 

W tym dniu 23.02.2021 wszystkie czytania dotyczyły SŁOWA.

Słowo Boże jest zawsze żywe i skuteczne.

Tak jak nasza Wspólnota Słowa Sykomora jest oparta na Bożym Słowie.

Bóg małymi znakami potwierdza naszą posługę w parafii.

1. czytanie (Iz 55, 10-11)

Skuteczność słowa Bożego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan Bóg:

«Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa».

Psalm (Ps 34 (33), 4-5. 6-7. 16-17. 18-19 (R.: por. 18b))

Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli

Wysławiajcie razem ze mną Pana, *

wspólnie wywyższajmy Jego imię.

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *

i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *

oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *

i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli

Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, *

uszy Jego otwarte na ich wołanie.

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *

by pamięć o nich wymazać z ziemi.

Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli

Pan słyszy wołających o pomoc *

i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *

ocala upadłych na duchu.

Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli

Aklamacja (Mt 4, 4b)

Chwała Tobie, Słowo Boże

Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika,

lecz aby się nawrócił i miał życie.

Chwała Tobie, Słowo Boże

Ewangelia (Mt 6, 7-15)

Jezus uczy, jak się modlić

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.

Wy zatem tak się módlcie:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer