Jesteś tutaj

Od początku troszczymy sie o kapłanów: "Apostolat MARGARETKA"

"Powiedzcie moim drogim kapłanom, moim drogim synom, że muszą mocniej wierzyć!

 Muszą chronić wiarę Kościoła.

Powiedzcie moim drogim kapłanom, aby modlili się na różańcu! Aby każdego dnia modlili się na różańcu."   

 

Istotą Apostolatu MARGARETKA jest codzienna modlitwa za konkretnych kapłanów, jako odpowiedź na prośbę Maryi Królowej Pokoju. 

MARGARETKA jest wspaniałym Bożym dziełem. Nazwa pochodzi od imienia dziewczyny, która swoją chorobę przyjęła jako powołanie, tak jak dla innych jest to małżeństwo, kapłaństwo lub życie zakonne. Mając 13 lat, (VIII 1951r.) zaraziła się chorobą Heine-Medina. Aż do śmierci, zmarła w Wielki Piątek w wieku 40 lat, była całkowicie sparaliżowana, mogła poruszać tylko głową. Pani Louise Ward, która znała osobiście Margaret O'Donnell,
1 sierpnia 1981r. w Aylmer, Quebec, Kanada założyła Ruch Margaretek, którego inspiracją było życie i modlitwa Margaret, i dlatego nazwała go jej imieniem.

Św. Jan Paweł II: "W sposób szczególny Duch Święty zachęca dziś Kościół do promowania powołania  i misji wiernych świeckich. Ich uczestnictwo w życiu wspólnoty chrześcijańskiej, współodpowiedzialność za nią oraz obecność
w społeczeństwie poprzez różne formy apostolatu i posługi, pozwalają nam u  progu trzeciego tysiąclecia wyczekiwać z nadzieją na dojrzałą i owocną epifanię laikatu".

1. GRUPA MODLĄCYCH SIĘ OSÓB

MARGARETKĘ mogą tworzyć pojedyncze osoby lub rodziny. Ważne jest to, aby
w każdy dzień tygodnia ktoś się modlił za danego kapłana. Symbolem Apostolatu MARGARETKA jest kwiatek o siedmiu płatkach symbolizujących siedem dni tygodnia. W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapłana, zaś na siedmiu listkach kwiatowych imiona i nazwiska siedmiu osób (lub nazwiska rodzin), które składają Bogu przyrzeczenie dożywotniej modlitwy - każda osoba (lub rodzina) w jednym określonym dniu tygodnia za konkretnego kapłana.

 2. MODLITWA

Siedem osób połączonych ofiarowywaniem dnia za Kapłana, wybiera formę modlitwy, która im najbardziej odpowiada i kontynuuje ją przez całe swoje życie, także po jego śmierci. Pozostawiając dowolność w wyborze modlitw. Podstawowe proponowane modlitwy, to modlitwa za kapłanów i koronka medziugorska lub koronka do Miłosierdzia Bożego. W niektórych grupach poszczególne dni tygodnia związane są z określonymi darami Ducha Świętego.
W tym przypadku każda osoba z "siódemki" uprasza dla kapłana konkretny dar Ducha Świętego - przypisany do danego dnia tygodnia.

Uwagi:

a) Ta sama osoba, jeżeli rozszerzy swoje serce dla Bożej miłości, może należeć do wielu MARGARETEK, np. siedmiu kapłanów - każdy na jeden dzień tygodnia. Jest również możliwość zwielokrotnienia liczby kapłanów i objęcia modlitewnym wstawiennictwem w tym samym dniu tygodnia kilku kapłanów, lecz
w tym przypadku należy odmówić przepisaną modlitwę oddzielnie za każdego
z nich.        

b) Po złożeniu przyrzeczenia "siódemka" nie ma oczywiście obowiązku zbierania się wspólnie na modlitwę. Każdy modli się w tym miejscu, w którym żyje lub obecnie przebywa.

PRZYRZECZENIE:

 "Boże w Trójcy jedyny i Maryjo, Królowo Pokoju, w ramach powstałego w parafii w Medziugorju Apostolatu MARGARETKA przyrzekam wieczystą modlitwę za księdza ..... Moje przyrzeczenie zanurzam w chwalebnym Krzyżu Chrystusa i Niepokalanym Sercu Maryi. Amen."

 

Dzieło Apostolatu MARGARETKA, zapoczątkowane przez członków wspólnoty "Sykomora", zostało chętnie przyjęte także przez inne osoby, w tym dzieci pierwszokomunijne.

Księża objęci  naszą modlitwą od 2010r. do 2020r.:

Margaretka ks. Abp. Józef          wieczysta 

Margaretka ks. Jerzy                   wieczysta, roczne

Margaretka ks. Wojtek                 wieczysta i roczna

Margaretka  ks .Maciej                 wieczysta

Margaretka ks. Dominik                wieczysta

Margaretka ks. Jerzy                     wieczysta

Margaretka ks. Stanislaw              wieczysta

Margaretka ks. Bogdan                 wieczysta

Margaretka ks. Waldemar              wieczysta

Margaretka ks. Piotr                       roczna,wieczysta

Margaretka ks. Paweł                     roczna

Margaretka ks. Łukasz                   wieloroczna

Margaretka Abp. Jacek                   roczna

Margaretka ks. Jerzy                      roczna,wieczysta

Margaretka ks. Damian                  wieczysta

Margaretka ks. Artur                       wieczysta

Margaretka ks. Andrzej                   wieczysta

Margaretka ks. Marek                      wieczysta 

Margaretka ks. Andrzej                    roczna

Margaretka ks. Emanuel                  wieczysta

Margaretka ks. Piotr                         wieczysta

Margaretka br. Marcin                      wieczysta

Chwała Bogu i Maryi Matce Kościoła

 

Od 2010 r.powstało, za natchnieniem Ducha Świętego i Matki Kościoła, wiele różnych inicjatyw duchowych w int. kapłanów  posługujących w naszej parafii. Jest to wyraz naszej wdzięczność i troski  o naszych duchowych OJCÓW. 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer