Jesteś tutaj

MODLITWA O 7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO PRZEZ MARYJĘ

1 dzień         DAR BOJAŻNI BOŻEJ

J 4,23-24

„ Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec.  Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie».

2.dzień         DAR POBOŻNOŚCI

J 3,34-36

„Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela [mu]Ducha Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży».

3 dzień        DAR MĄDROŚCI

1 Kor 12,8-11

„ Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania  według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu,  innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.

 

4.dzień     DAR ROZUMU

Ef 4,30-31

„ I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.  Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością.  Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.

5.dzień      DAR RADY

1Tes 5,19-22

„Zawsze się radujcie,  nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.  Ducha nie gaście,  proroctwa nie lekceważcie!  Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie!  Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.

6.dzień      DAR MĘSTWA      

1.piatek miesiąca  modlitwa przebłagalna przeciw grzechom X przykazania Bożego

                  10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 Pwt 5/21  

Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola,

ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu,

ani jego osła, ani żadnej rzeczy,

która należy do twojego bliźniego».

  

7.dzień        DAR UMIEJĘTNOŚCI    

Święto NIEPOKALANEGO POCZĘCIA MARYI

Rz 15,13

 "A Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję."

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer