Jesteś tutaj

MODLITWA O 7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO PRZEZ MARYJE r.2018

MODLITEWNE  JERYCHO O  7 DARÓW  DUCHA ŚWIĘTEGO  01.-08.12.2018

 

PRZYJDŹ  DUCHU ŚWIĘTY  PRZEZ  POTĘŻNE WSTAWIENNICTWO

NIEPOKALANEGO POCZĘCIA  MARYI

 

Trwając na adoracji przed Najświętszym Sakramentem możemy rozważać słowo Boże, odmawiać Liturgię godzin, modlić się na różańcu. Każdy przeżywa te święte chwile w sposób, który jest jemu najbliższy. Wskazane jest, aby na początku modlitwy zwrócić się o pomoc do Ducha Świętego. Poniżej zamieszczony został krótki wybór takich modlitw.

 

Litania do Ducha Świętego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej,

Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,

Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami,

Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu,

Duchu Święty, który zstąpiłeś na apostołów w postaci języków ognistych,

Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniałeś serca uczniów Pańskich,

Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie chrztu świętego,

Duchu Święty, który nas umocniłeś w sakramencie bierzmowania,

Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi swoimi,

Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych,

Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności,

Duchu Święty, źródło radości,

Duchu Święty, strażniku sumień naszych,

Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją,

Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu,

Duchu Święty, dawco rady i męstwa,

Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności,

Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej,

Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości,

Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.

Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże,

Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski,

Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej,

Od braku serca wobec bliźnich naszych,

Od zatwardziałości w grzechach,

Od zaniedbania pokuty,

Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od potępienia wiekuistego,

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty.

Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył,

Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył,

Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył,

Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć ra­czył,

Abyś nas oczyścić i godne w nas mieszkanie dla siebie przygotować raczył,

Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył,

Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić i zachować raczył,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

 

W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

 Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.

 

O dar miłości i życie miłością

Duchu Święty, Miłości przedwieczna Boga Ojca i Syna,

Racz mi udzielić miłości Twojej, abym Boga i bliźniego mógł i chciał kochać.

Daj radość Twoją, abym w Bogu szukał pocieszenia.

Daj pokój Twój, aby nic szczęścia duszy mojej zniszczyć nie zdołało.

Daj cierpliwość, abym chętnie i troskliwie służył braciom.

Daj miłosierdzie Twoje, abym dobrze czynić chciał i umiał.

Daj łaskawość Twoją, abym był skłonny zawsze przebaczać.

Daj słodycz Twoją, abym wady i słabości braci pogodnie znosił.

Daj wiarę, abym pobożnie trwał przy Tobie.

Daj skromność w myślach, słowach i uczynkach moich.

 

 W MOCY BOŻEGO DUCHA

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer