Jesteś tutaj

Obleżenie Jerycha 1-10.12.2017

Kochani bracia i siostry już drugi raz w tym roku zwracamy się do was z inicjatywą

Nieustannej Adoracji Najświętszego Sakramentu tzw. Jerycho, w którym tak licznie wzięliście udział.

DZIĘKUJĘ !

W samym centrum jest wołanie Maryi z Fatimy , dlatego przez jej Niepokalane Poczęcie

, którego święto jest 8.grudnia, będziemy przez 10 dni i nocy błagać Boga Ojca

o przebaczenie naszych grzechów przeciw 10 przykazaniom Bożym.

Rozpoczynamy w piątek 1.grudnia 2017 o godz. 8 .00

 

MODLITWA odmawiana przez kapłana

przed mszą św.przez 7 dni:

 

Dn 9/16-19

Panie, według Twojego miłosierdzia,

niech ustanie Twój zapalczywy gniew nad Twoim miastem,

Jerozolimą, nad Twoją świętą górą.

Bo z powodu naszych grzechów

i przewinień naszych przodków stała się Jerozolima

i Twój naród przedmiotem szyderstwa u wszystkich wokół nas.

Teraz zaś, Boże nasz,

wysłuchaj modlitwy Twojego sługi i jego błagań

i rozjaśnij swe oblicze nad świątynią, która leży zniszczona –

ze względu na Ciebie, Panie!

Nakłoń, mój Boże, swego ucha i wysłuchaj!

Otwórz swe oczy i zobacz nasze spustoszenie i

miasto, nad którym wzywano Twego imienia. Albowiem

zanosimy swe modlitwy do Ciebie, opierając się nie na naszej

sprawiedliwości, ale ufni w Twoje wielkie miłosierdzie.  

Usłysz, Panie! Odpuść, Panie! Panie, miej na uwadze

i działaj niezwłocznie, przez wzgląd na siebie samego,mój Boże!

Bo Twojego imienia wzywano nad Twym miastem

i nad Twym narodem".

 

1.dzień   01.12.2017

 

Dn.9/3        Zwróciłem więc twarz do Pana Boga,

oddając się modlitwie i błaganiu  w postach, pokucie i popiele.

 

 

​​​​​​​Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

 

Pwt. 5/6-10

  Jam jest Pan, Bóg twój,

  który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

   Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie .  

  Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny,

  karzący nieprawość ojców na synach w trzecim

  i w czwartym pokoleniu – tych, którzy Mnie nienawidzą, 

  a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym,

  którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.

 

​​​​​​​2.dzień  02.12.2017

                 Nie będziesz brał imienia Pana,

       Boga swego,    nadaremnie.

Pwt 5/11

          Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego,

          w błahych rzeczach, bo nie dozwoli Pan,

          by pozostał bezkarny ten, kto wzywa

          Jego imienia w błahych rzeczach.

 

Kpl 19 /12

          Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię.    

 

Dn 9/4

"O Panie, Boże mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań.

 

            3. dzień 03.12.2017

       Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

 

Wj 20/9-11

 

 Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia.

Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego…

Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

 

Wj 35/2

 

Sześć dni będziesz wykonywał pracę,

ale dzień siódmy będzie dla was świętym szabatem

odpoczynku dla Pana;

ktokolwiek zaś pracowałby w tym dniu,

ma być ukarany śmiercią.

 

4.dzień 04.12.2017          

            Czcij ojca swego i matkę swoją.

 

Wj 20/12

Czcij ojca twego i matkę twoją,

              abyś długo żył na ziemi,

          którą Pan, Bóg twój, da tobie.

Dn9/5

Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość

i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań.

 

               5.dzień  05.12.2017

                      Nie zabijaj

 

Wj 20/13   

                   Nie będziesz zabijał.

 

Dn9/6

Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom,

którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów,

do naszych przywódców, do naszych przodków i do całego narodu kraju.

 

6.dzień 06.12.2017

 

        Nie cudzołóż.

 

Wj 20 14 

                      Nie będziesz cudzołożył.

 

Mt 5/28   

                      A Ja wam powiadam:

                      Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę,

                      już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.

 

Mt 5/32       

                      Każdy, kto oddala swoją żonę –

                      poza wypadkiem nierządu –

                      naraża ją na cudzołóstwo;

                      a kto by oddaloną wziął za żonę,

                      dopuszcza się cudzołóstwa.
 

 

   7.dzień  07.12.2017

 

      Nie kradnij.

 

Wj20/15       Nie będziesz kradł. 

 

Dn9/7

U Ciebie, Panie, sprawiedliwość,

a u nas wstyd na twarzach,

jak to jest dziś u nas - mieszkańców Judy i Jerozolimy,

i całego Izraela, u bliskich i dalekich, we wszystkich krajach,

dokąd ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazali.

 

8.dzień 08.12.2017

  

  Nie mów fałszywego świadectwa

  przeciw bliźniemu swemu.

 

Wj20/16   

    Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu

    kłamstwa jako    świadek. 
 

 

Dn9/8

Panie! Wstyd na twarzach u nas, u naszych królów,

u naszych przywódców i u naszych ojców,

bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.

 

9.dzień 09.12.2017

 

Nie pożądaj żony bliźniego swego.

                                                                                     

Wj20/17    

Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego,

 

Dn9/9-10

Pan, Bóg nasz, zaś jest miłosierny i okazuje łaskawość,

mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu

i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego,

by postępować według Jego wskazań,

które nam dał przez swoje sługi, proroków.

 

10.dzień  10.12.2017

 

Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

 Pwt 5/21  

Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola,

ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu,

ani jego osła, ani żadnej rzeczy,

która należy do twojego bliźniego».

 

Dn9/11

Cały Izrael przekroczył Twoje Prawo i pobłądził, nie słuchając Twego głosu.

 

Komentarze

Kochani bracia i siostry już drugi raz w tym roku zwracamy się do was z inicjatywą

Nieustannej Adoracji Najświętszego Sakramentu tzw. Jerycho, w którym tak licznie wzięliście udział.

DZIĘKUJĘ !

W samym centrum jest wołanie Maryi z Fatimy , dlatego przez jej Niepokalane Poczęcie

, którego święto jest 8.grudnia, będziemy przez 10 dni i nocy błagać Boga Ojca

o przebaczenie naszych grzechów przeciw 10 przykazaniom Bożym.

Rozpoczynamy w piątek 1.grudnia 2017 o godz. 8 .00

 

1.dzień   01.12.2017

 

Dn.9/3        Zwróciłem więc twarz do Pana Boga,

oddając się modlitwie i błaganiu  w postach, pokucie i popiele.

 

 

    1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

 

Pwt. 5/6-10

  Jam jest Pan, Bóg twój,

  który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

   Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie .  

  Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny,

  karzący nieprawość ojców na synach w trzecim

  i w czwartym pokoleniu – tych, którzy Mnie nienawidzą, 

  a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym,

  którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.

 

    1. dzień  02.12.2017

                 Nie będziesz brał imienia Pana,

       Boga swego,    nadaremnie.

Pwt 5/11

          Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego,

          w błahych rzeczach, bo nie dozwoli Pan,

          by pozostał bezkarny ten, kto wzywa

          Jego imienia w błahych rzeczach.

 

Kpl 19 /12

          Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię.    

 

Dn 9/4

"O Panie, Boże mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań.

 

            3. dzień 03.12.2017

       Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

 

Wj 20/9-11

 

 Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia.

Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego…

Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

 

Wj 35/2

 

Sześć dni będziesz wykonywał pracę,

ale dzień siódmy będzie dla was świętym szabatem

odpoczynku dla Pana;

ktokolwiek zaś pracowałby w tym dniu,

ma być ukarany śmiercią.

 

  1. dzień 04.12.2017          

            Czcij ojca swego i matkę swoją.

 

Wj 20/12

Czcij ojca twego i matkę twoją,

              abyś długo żył na ziemi,

          którą Pan, Bóg twój, da tobie.

Dn9/5

Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość

i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań.

 

               5.dzień  05.12.2017

                      Nie zabijaj

 

Wj 20/13   

                   Nie będziesz zabijał.

 

Dn9/6

Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom,

którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów,

do naszych przywódców, do naszych przodków i do całego narodu kraju.

 

  1. dzień 06.12.2017

 

        Nie cudzołóż.

 

Wj 20 14 

                      Nie będziesz cudzołożył.

 

Mt 5/28   

                      A Ja wam powiadam:

                      Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę,

                      już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.

 

Mt 5/32       

                      Każdy, kto oddala swoją żonę –

                      poza wypadkiem nierządu –

                      naraża ją na cudzołóstwo;

                      a kto by oddaloną wziął za żonę,

                      dopuszcza się cudzołóstwa.
 

 

   7.dzień  07.12.2017

 

      Nie kradnij.

 

Wj20/15       Nie będziesz kradł. 

 

Dn9/7

U Ciebie, Panie, sprawiedliwość,

a u nas wstyd na twarzach,

jak to jest dziś u nas - mieszkańców Judy i Jerozolimy,

i całego Izraela, u bliskich i dalekich, we wszystkich krajach,

dokąd ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazali.

 

8.dzień 08.12.2017

  

  Nie mów fałszywego świadectwa

  przeciw bliźniemu swemu.

 

Wj20/16   

    Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu

    kłamstwa jako    świadek. 
 

 

Dn9/8

Panie! Wstyd na twarzach u nas, u naszych królów,

u naszych przywódców i u naszych ojców,

bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.

 

9.dzień 09.12.2017

 

Nie pożądaj żony bliźniego swego.

                                                                                     

Wj20/17    

Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego,

 

Dn9/9-10

Pan, Bóg nasz, zaś jest miłosierny i okazuje łaskawość,

mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu

i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego,

by postępować według Jego wskazań,

które nam dał przez swoje sługi, proroków.

 

10.dzień  10.12.2017

 

Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

 Pwt 5/21  

Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola,

ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu,

ani jego osła, ani żadnej rzeczy,

która należy do twojego bliźniego».

 

Dn9/11

Cały Izrael przekroczył Twoje Prawo i pobłądził, nie słuchając Twego głosu.

 

MODLITWA odmawiana przez kapłana

przed mszą św.przez 7 dni.

 

Dn 9/16-19

Panie, według Twojego miłosierdzia,

niech ustanie Twój zapalczywy gniew nad Twoim miastem,

Jerozolimą, nad Twoją świętą górą.

Bo z powodu naszych grzechów

i przewinień naszych przodków stała się Jerozolima

i Twój naród przedmiotem szyderstwa u wszystkich wokół nas.

Teraz zaś, Boże nasz,

wysłuchaj modlitwy Twojego sługi i jego błagań

i rozjaśnij swe oblicze nad świątynią, która leży zniszczona –

ze względu na Ciebie, Panie!

Nakłoń, mój Boże, swego ucha i wysłuchaj!

Otwórz swe oczy i zobacz nasze spustoszenie i

miasto, nad którym wzywano Twego imienia. Albowiem

zanosimy swe modlitwy do Ciebie, opierając się nie na naszej

sprawiedliwości, ale ufni w Twoje wielkie miłosierdzie.  

Usłysz, Panie! Odpuść, Panie! Panie, miej na uwadze

i działaj niezwłocznie, przez wzgląd na siebie samego,mój Boże!

Bo Twojego imienia wzywano nad Twym miastem

i nad Twym narodem".

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer