Jesteś tutaj

MODLITWY

AKT ZAWIERZENIA

MARYI - MATCE SŁOWA

(do częstego prywatnego odmawiania we Wspólnocie)

Maryjo, matko Boga i Matko nasza, Niepokalana Dziewico, Królowo!

W obliczu całego Dworu Niebieskiego obieramy Cię dzisiaj za naszą Matkę i Panią.

Tobie zawierzamy Wspólnotę Słowa Sykomora, jej kapłanów, członków i kandydatów !

Jako matkę Słowa Wcielonego – zasłuchaną w Słowo i zachowującą Je w Swoim sercu, prosimy Cię bądź nam wzorem i nauczycielką życia Słowem Bożym. Zachowaj nas od przemawiania po ziemsku, od słów pustych, złych i raniących, od słów dwuznacznych i gorszących, od przekleństw wypowiadanych w żartach i gniewie, świadomie i nieświadomie, ale ucz nas przyjmować mądrość z nieba, jak Ty przyjęłaś Słowo Ojca i nosiłaś Je w swym łonie.

Zachowaj nas od pozorów mądrości, a wypraszaj dla nas dojrzałą wiarę w Tego, który został wywyższony na krzyżu, by nas wszystkich do siebie przyciągnąć, zjednoczyć z sobą i dać nam życie wieczne.

Tobie zawierzamy naszą pielgrzymkę w wierze do domu Ojca. Tobie zawierzamy siebie i wszystkie dzieła podejmowane przez Wspólnotę.

Ty, której Potomek zmiażdżył głowę węża, wypraszaj nam ochronę wobec wszelkich ataków złego. Niech rzeka zła, wypuszczona przez diabła, by zniszczyć Kościół i Wspólnotę, będzie pochłonięta przez gardziel ziemi! Poślij Aniołów, by ścigali szatana i inne złe duchy, i związane strącili do piekła.

Maryjo! W swej matczynej miłości względem Chrystusa i Kościoła jesteś dla nas wzorem. Wypraszaj nam ducha Chrystusowego, który nie przyszedł na świat, aby nas potępić, lecz zbawić. Wychowuj nas do wrażliwości na ludzką biedę i potrzeby, abyśmy w gotowości do pomocy biednym i zagubionym, chorym, zniewolonym i samotnym zdolni byli podejmować największe trudy i ofiary nawet narażając się na niezrozumienie, sprzeciw i odrzucenie.

Maryjo, Arko Przymierza, niosąca Jezusa do Elżbiety! Tobie zawierzamy szczególnie wszystkie dzieła ewangelizacji. Maryjo, łaski pełna, wypraszaj dla każdego z nas Ducha Świętego i Jego wszystkie dary, byśmy uzbrojeni w tę Moc z nieba, otwierali wieczerniki naszych serc i pokonując swoje słabości, ograniczenia oraz lęki, zgodnie z planem Bożym, z mocą i radością świadczyli o Zmartwychwstałym oraz byśmy potrafili rozeznawać w życiu osobistym i naszej wspólnoty, co dobre, co Bogu przyjemne i miłe.

Przyczyniaj się za nami nieustannie u Boga i ofiaruj wciąż Jezusowi!

Matko Miłosierdzia, udziel nam łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij nas do grona tych, których kochasz, pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz jako dzieci swe i sługi. Dziewico wierna, spraw, abyśmy zawsze i we wszystkim byli doskonałymi uczniami, naśladowcami i niewolnikami Mądrości Wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego; abyśmy za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszli do pełni Jego wieku na ziemi i Jego chwały w Niebie.

Amen.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer